S

zkoła Kaligrafii została założona w Krakowie - toteż największymi możliwościami nauki kaligrafii, iluminatorstwa i dziedzin powiązanych z książką rękopiśmienną dysponuje właśnie gród Kraka. W stolicy Małopolski odbywa się uznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za najlepsze wydarzenie biblioteczne "Z Kells do Krakowa", List do Św. Mikołaja, cykl kursów semestralnych oraz weekendowych, warsztaty dla dzieci i dorosłych, zaś przenośne skryptorium towarzyszy całej gamie kulturalnych krakowskich imprez, festiwali, targów. W pełni wykorzystujemy niedotknięty pożogą wojny dorobek wielu pokoleń, organizując pokazy i lekcje biblioteczne w archiwach i bibliotekach. Jednakże nasze warsztaty docierają do wielu polskich miast, nie tylko jako część projektu Scriptorium Ambulans lub zamawianych warsztatów, ale jako regularne zajęcia w kalendarium kulturalnych wydarzeń - coroczne warsztaty w Wigrach, comiesięczne warsztaty w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, a także w Lublinie i Poznaniu.

Aktualne informacje i terminy zajęć na stronie Szkoły Kaligrafii - www.kaligrafia.edu.pl