L ist do św. Mikołaja to wielkie krakowskie święto dzieci, kaligrafii i wiary w spełnianie marzeń. Prowadzona społecznie akcja propaguje sztukę pięknego pisania nie tylko wśród najmłodszych, ale wśród młodzieży i dorosłych. List do św. MikLogo - List do św. Mikołajaołaja to pierwsza organizowana przez firmę Kaligraf impreza, której rozmach co roku się zwiększał i która znalazła podatny grunt. Wspierani przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną, wielu hierarchów kościelnych, prywatnych darczyńców i przychylne media przez tydzień tuż przed wspomnieniem św. Mikołaja nauczyciele Szkoły Kaligrafii i członkowie Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego przeprowadzają dla około pół tysiąca uczniów szkół podstawowych dziesiątki le
kcji kaligrafii, po których wszyscy gęsim piórem na jednym wspólnym zwoju piszą swoje życzenia do dobrotliwego Biskupa z Miry. Do dzieci dołączają się ludzie kultury i polityki. Pisaniu świątecznego listu towarzyszą wystawa kaligrafów, pokazy i warsztaty dla dorosłych, szkolenia dla nauczycieli, którzy pragną podejmować kaligraficzne działania w swoich szkołach.

 

Aktualne informacje o Liście do Św. Mikołaja można znaleźć na stronie Szkoły Kaligrafii.


Z Kells do Krakowa” to wydarzenie nierozerwalnie związane ze Światowym Dniem Książki, który obchodzimy 23 kwietnia. Głównym celem organizowanej akcji jest propagowanie czytelnictwa, kaligrafii, rozwijanie wiedzy historycznej – z uwzględnieniem historii kultury, a zwłaszcza historii książki. Swoją nazwę zawdzięcza włączeniu tradycji polskiej sztuki sakralnej w bogatą tradycję europejską – odwołuje się więc zarówno do uznawanego za najpiękniejszy na świecie manuskrypt – Księgi z Kells, jak i do znamienitych krakowskich zbiorów rękopiśmiennych zgromadzonych w bibliotekach i archiwach. W kwietniu w średniowiecznym klasztorze ojców Karmelitów na Piasku odbywa się cykl darmowych warsztatów dla uczniów krakowskich szkół, wieczorami takie zajęcia proponujemy dorosłym. Warsztaty iluminatorskie prowadzą mistrzowie uczący w Szkole Kaligrafii & Iluminatorstwa, będących członkami Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego. Przedstawiają uczniom najważniejsze zagadnienia z zakresu historii książki - w tym historię manuskryptów, kaligrafii i iluminatorstwa. W czasie zajęć uczestnicy stworzą własną stronę inkunabułu: przygotowują ozdobny inicjał na karcie wydrukowanej za pomocą odtworzonej prasy Gutenberga, a także mają możliwość wypróbowania swoich sił w kaligrafowaniu gotykiem. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się zwiedzaniem karmelitańskiego skarbca, w którym przechowywane są bezcenne manuskrypty.

S

zkoła Kaligrafii została założona w Krakowie - toteż największymi możliwościami nauki kaligrafii, iluminatorstwa i dziedzin powiązanych z książką rękopiśmienną dysponuje właśnie gród Kraka. W stolicy Małopolski odbywa się uznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za najlepsze wydarzenie biblioteczne "Z Kells do Krakowa", List do Św. Mikołaja, cykl kursów semestralnych oraz weekendowych, warsztaty dla dzieci i dorosłych, zaś przenośne skryptorium towarzyszy całej gamie kulturalnych krakowskich imprez, festiwali, targów. W pełni wykorzystujemy niedotknięty pożogą wojny dorobek wielu pokoleń, organizując pokazy i lekcje biblioteczne w archiwach i bibliotekach. Jednakże nasze warsztaty docierają do wielu polskich miast, nie tylko jako część projektu Scriptorium Ambulans lub zamawianych warsztatów, ale jako regularne zajęcia w kalendarium kulturalnych wydarzeń - coroczne warsztaty w Wigrach, comiesięczne warsztaty w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, a także w Lublinie i Poznaniu.

Aktualne informacje i terminy zajęć na stronie Szkoły Kaligrafii - www.kaligrafia.edu.pl

Kaligrafia copperplate

Pismo copperplate może zostać przetłumaczone jako kursywa angielska; pismo to występuje również pod nazwami English Round Letter, pismo rondowe, pismo angielskie, rondówka, kursywa angielska. Kursywa angielska powstała na przełomie XVII i XVIII wieku w odpowiedzi na potrzebę kupców, którzy musieli pisać szybko, zaś piękne pismo było drugą potrzebą. Dukt italiki nie przyspieszał ich pracy, dlatego powstało pismo, w którym literki mogły się łączyć jedna z drugą, przez co wyraz można było napisać nawet bez jednego oderwania ręki. Pismo stworzone w Holandii osiągnęło idealną postać w Wielkiej Brytanii. Swój kształt osiągnęło na miedzianej płytce (a copper plate), na której grawerowano litery.
Jeden semestr przynosi wymierne korzyści i daje solidne podstawy do dalszych samodzielnych ćwiczeń, chociaż nauka kursywy angielskiej jest rozpisana na cztery etapy. Pierwszy semestr to opanowanie zdolności posługiwania się elastyczną stalówką i pisanie małych i weilkich liter, pisanie wyrazów i zdań. Drugi semestr to poznanie bogactwa wielkich liter i ich możliwości zdobniczych, pisanie zdań i krótkich tekstów. Drugi poziom nauki copperplate'a to redakcja tekstów, swobodne pisanie wieloma odmianami tego kroju oraz ozdabianie treści floraturami typowymi dla tego pisma.

 

Kaligrafia gotyku

Gotyk to potoczne określenie na kanciaste litery z czasów dojrzałego i późnego średniowiecza. Po angielsku nazywają się też Blackletter, co wraz z nazwą o łacińskiej proweniencji tekstura odnosi się do niesamowitej regularności czarnych i białych kresek, niczym wkłókna w tkaninie (textus). Przez 15 spotkań jednego semestru będziemy poznawali textus quadratus i textus quadratus prescisus vel sine pedibus, niemiecki gotyk frakturę, rotundę, szwabachę, pismo kancelaryjne, formy kursywne, angielskie pismo sekretarskie, słynną francuską bastardę, a zwieńczeniem będzie gotycka praca.

 

 

Kaligrafia wczesnośredniowieczna

Kaligrafia wczesnośredniowieczna to krótki okres czasu, ale burzliwy i przełomowy. Na tych zajęciach poznamy kapitałę kwadratową, rustykę, uncjałę i jej odmiany oraz minuskułę karolińską wraz ze stylem Foundational, stworzonym przez angielskiego nauczyciela kaligrafii Edwarda Johnstona. Nauczymy się przycinać gęsie pióra, na niektórych zajęciach będzie się pisać tylko piórami. Zakończeniem zajęć będzie stworzenie małej pracy kaligraficznej w duchu średniowiecza. 

 

Iluminatorstwo

Iluminatorstwo to nieodłączny składnik kaligrafii średniowiecza - iluminacja oznacza oświetlanie, wyjaśnianie.  W sensie metaforycznym oświetlanie to tłumaczenie tekstu za pomocą obrazu, dosłownie może to być nakładanie płatków prawdziwego złota albo stosowanie pigmentu złota. Program kursu iluminatorskiego zakłada naukę kalkowania wzorów, malowania pigmentami, gwaszami, poznanie przepisów na spoiwa do pigmentów, wykonywanie złoceń na mat. 

 

Aktualne informacje na stronie Szkoły Kaligrafii - www.kaligrafia.edu.pl

 

module "c-bottom1"

module class suffix: „-v1“

module title color: #A36700
href links color: #A36700

c-bottom1

module "c-bottom2"

module class suffix: „-v2“

module title color: #A3001F
href links color: #A3001F

c-bottom2

module "c-bottom3"

module class suffix: „-v3“

module title color: #0068A3
href links color: #0068A3

c-bottom3